Διαδικασια υποβολης αιτησης και ενταξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξοικονομηση Κατ’ Οικον ΙΙ 

ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

6 ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Βήμα 1

  Υποβολη Αίτησης

  Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α' Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

 • Βήμα 2

  Αυτοψία

  Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Α' ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό, κτλ)

 • Βήμα 3

  Καταχώρηση της Αίτησης

  Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

 • Βήμα 4

  Υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής

  Ο Ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται) πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.

 • Βήμα 5

  Υλοποίηση Παρεμβάσεων

  Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Β' Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

 • Βήμα 6

  Εκταμίευση των χρημάτων

  Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β' ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων. Τα ίδια κεφάλαια, καταβάλλονται στους αναδόχους με τραπεζική κατάθεση, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

Φόρμα επικοινωνίας

Έχετε απορίες ή παρατηρήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα!