Διαδικασια υποβολης αιτησης και ενταξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξοικονομηση Κατ’ Οικον ΙΙ

ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

6 ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Βήμα 1

  Υποβολη Αίτησης

  Υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από τον σύμβουλο έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του Α' Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

 • Βήμα 2

  Αυτοψία

  Γίνεται η αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Α' ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του πρώτου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Καταχωρεί επίσης και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό, κτλ)

 • Βήμα 3

  Καταχώρηση της Αίτησης

  Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής.

 • Βήμα 4

  Υπογραφή της δανειακής σύμβασης

  Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο Ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα . Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

 • Βήμα 5

  Υλοποίηση παρεμβάσεων

  Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το Β' Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

 • Βήμα 6

  Εκταμίευση των χρημάτων

  Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

Προϋπολογισμός Έργου & Δανειοδότηση

ΠροϋπολογισμΟς ΕργασιΩν

Έως 250€/τ.μ. με μέγιστο τα 25.000€ 

ΠροαιρετικΟ ΔΑνειο

Το δάνειο είναι υποχρεωτικό μόνο για την εισοδηματική κατηγορία 7

ΔιΑρκεια ΔανεΙου

Από 4 έως 6 έτη

ΕπιδΟτηση ΕπιτοκΙου

Για το δάνειο δεν πληρώνετε τόκους (άτοκο δάνειο)

Φόρμα επικοινωνίας

Έχετε απορίες ή παρατηρήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα!