Τι πρεπει να
προσεχουμε

Κατα την τοποθέτηση & παράδοση των κουφωμάτων

Έχοντας πλέον επιλέξει τον συνεργάτη που θα κατασκευάσει τα κουφώματα σας, υπάρχουν αρκετά σημεία που καλό είναι να προσέξετε κατά τη διάρκεια της παράδοσης και της τοποθέτησης των κουφωμάτων που επιλέξατε. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια που αφορά την τοποθέτηση των κουφωμάτων, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θερμομόνωση των κουφωμάτων! Κατά την τοποθέτηση, δεν πρέπει τα κουφώματα να έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία ή το πάτωμα καθώς, διαφορετικά, αναιρείται η θερμομόνωση. Ανάμεσα στο κούφωμα και την τοιχοποιία ή το πάτωμα, θα πρέπει να τοποθετούνται πλαστικοί τάκοι ή ειδικά ελαστικά περιμετρικά για να διατηρούμε τη θερμομονωτική ιδιότητα του κουφώματος και όλοι οι αρμοί θα πρέπει να σφραγίζονται με αφρώδες μονωτικό υλικό και στη συνέχεια με σιλικόνη.
Στο κάτω μέρος του κουφώματος, την ώρα της τοποθέτησης άλλα και έπειτα στους αρμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανωτικά υλικά. Όλα τα κουφώματα πρέπει να έχουν στην κάσα ειδικές τρύπες για την απορροή υδάτων που συγκεντρώνονται από τις βροχές και την υγρασία. Οι τρύπες αυτές καλύπτονται με ειδικές τάπες. Τα φύλλα των τζαμιών θα πρέπει να έχουν και αυτά νεροχύτες και στο κάτω, αλλά και στο πάνω μέρος.

Προσοχή στα εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των κουφωμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα, τόσο για τη σωστή λειτουργία όσο και για τη μακροζωία του κουφώματος. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λάστιχα, οι μηχανισμοί, οι γωνίες, οι λαβές, οι μεντεσέδες, τα ράουλα κ.λ.π. O κατασκευαστής πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εξαρτήματα που προτείνει και έχει εγκρίνει ο σχεδιαστής και παραγωγός του συστήματος αλουμινίου.

Σημαντικοί έλεγχοι κατά την παράδοση

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης κάποια πολύ σημαντικά σημεία όπως για παράδειγμα την επιφάνεια των προφίλ για πιθανά χτυπήματα.
Επίσης, θα πρέπει τα εμφανή εξαρτήματα, όπως οι λαβές να φέρουν το λογότυπο «Alumil».  Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε σε συνεργασία με τον κατασκευαστή και τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων. Αρχικά θα πρέπει να προσέξετε εάν τα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί ίσια, δηλαδή δεν παρουσιάζουν κάποια κλίση. 

Όταν τοποθετηθεί ένα ανοιγόμενο κούφωμα, ανοίξτε το φύλλο του τζαμιού. Το φύλλο θα πρέπει να στέκεται σε οποιαδήποτε θέση και να μην κλείνει ή ανοίγει μόνο του και να ανοίγει σχεδόν αθόρυβα.

Στα δίφυλλα κουφώματα, όταν είναι κλειστά, το κενό που υπάρχει ανάμεσα τους από την μέσα πλευρά θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο από πάνω μέχρι κάτω.  

Ο τεχνικός θα σας υποδείξει και το σωστό τρόπο ανοίγματος – κλεισίματος των κουφωμάτων, που θα πρέπει να τηρείτε προσεκτικά, ειδικά αν πρόκειται για κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλισης. Εάν παρατηρήσετε μπλοκάρισμα της κίνησης, μην προσπαθείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας, διότι υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσής του. Το πρόβλημα θα σας το λύσει το τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή κουφωμάτων που επιλέξατε.

Οι πόρτες εισόδου δεν πρέπει να κλειδώνουν με δυσκολία και δεν πρέπει να κουνιούνται αν τους ασκήσετε πίεση ή τις τραβήξετε όταν είναι κλειδωμένες

Όλες οι πόρτες εισόδου θα πρέπει να έχουν κατωκάσι, έστω και χαμηλό 1 cm ύψους, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάστιχα, με άμεση συνέπεια να μπάζουν.

Δεν θα πρέπει να μπορείτε να σηκώσετε το φύλλο του τζαμιού ενός συρόμενου κουφώματος.

Ελέγξτε ότι τα φύλλα ενός συρόμενου κουφώματος έχουν το ίδιο πλάτος, σύροντας και βάζοντας τα παράλληλα στο ίδιο σημείο. Επιπλέον τα φύλλα ενός συρόμενου κουφώματος πρέπει να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος

Στο χωνευτό κούφωμα, το κενό μεταξύ αλουμινίου και τοίχου θα πρέπει να είναι καλυμμένο με προφίλ έτσι ώστε να μην εισχωρήσει η υγρασία από το νερό της βροχής. Όταν σύρετε χωνευτά κουφώματα πλήρως μέσα στον τοίχο, δεν πρέπει να βρίσκουν μέσα στον τοίχο.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

Έγγραφα που πρέπει να παραδίδει ο
κατασκευαστής βάσει σήμανσης CE. 

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων βλέπει το σπιτι στο οποιο έχει εγκαταστήσει τα κουφώματα
Εγγυηση Ποιοτητας

Ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον πελάτη την Εγγύηση Ποιότητας όλων των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί.  Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι δύο (2) έτη και για να ισχύει, ο πελάτης πρέπει να τηρεί τους όρους περιοδικής συντήρησης και καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή έτσι ώστε τα κουφώματα να διατηρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Με τη σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό ο πελάτης μπορεί να συμβάλλει τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνισή τους. 

Οικογένεια η οποία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού τους
Σημανση CE

Επίσης, θα πρέπει να λάβετε από τον κατασκευαστή το ειδικό έντυπο σήμανσης CE, που είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για κάθε κούφωμα οικιακής χρήσης.  Το CE είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων "Conformité Européenne" που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Το CE δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ποιότητα προϊόντων, αλλά ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων, τα οποία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλή για χρήση από τον καταναλωτή. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή παράνομα!

Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης των κουφωμάτων

Δεν έχουν όμως μόνο οι κατασκευαστές υποχρεώσεις. Έχει και ο αγοραστής υποχρεώσεις σε σχέση με την συντήρηση των κουφωμάτων!

Μια γυναίκα μας δείχνει πως πρέπει να καθαρίζουμε την επιφάνεια του κουφώματος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Θα πρέπει να καθαρίζετε τα κουφώματα σας τουλάχιστόν μία φορά τον χρόνο. Εάν το σπίτι σας βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, ή σε βιομηχανική περιοχή, θα χρειαστεί να καθαρίζετε πιο συχνά τα κουφώματά σας. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας να μην βλάψετε με τον καθαρισμό τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουφώματος. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μαλακό πανί ή σφουγγάρι, άπλετο νερό και ένα ήπιο προϊόν καθαρισμού, όπως το απορρυπαντικό πιάτων.
Προσοχή: δεν χρησιμοποιούμε πότε το λάστιχο ποτίσματος ή μηχάνημα πλυσίματος υψηλής πίεσης.  

Pivot Πόρτα εισόδου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Φροντίστε την άρτια εμφάνιση του κουφώματος. Για να διατηρήσει το κούφωμα την αρχική άψογη εμφάνισή του, θα πρέπει να αφαιρέσετε υλικά οικοδομής που μπορεί να έχουν κολλήσει κατά την προετοιμασία του σπιτικού σας, όπως τσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.α. Να μην κολλάτε υλικά όπως κολλητική ταινία ή άλλου είδους ταινίες πάνω στα προφίλ αλουμινίου, καθώς μπορεί να βλάψουν τη βαφή. Εάν παρατηρήσετε ίχνη σιλικόνης ή κόλλας, χρησιμοποιήστε λίγο μπλε οινόπνευμα και ένα μαλακό ύφασμα ή βαμβάκι και αφαιρέστε τα με προσεκτική τριβή. Μην χρησιμοποιείτε υφάσματα με τραχιά επιφάνεια, σύρματα ή δυνατά καθαριστικά για τη φροντίδα του κουφώματος, τα οποία θα καταστρέψουν την επιφάνεια τους.

Ενα κούφωμα αλουμινίου απο το οποίο μπαίνει το φως του ήλιου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στα συρόμενα κουφώματα, φροντίστε οι οδηγοί ολίσθησης να μην έρχονται σε επαφή με χώμα ή διάφορα σκληρά στοιχεία. Τα βουρτσάκια θα πρέπει να παραμένουν καθαρά, χωρίς σκουπίδια ή κόλλες. Αναφορικά με τα ανοιγόμενα, για άριστη στεγάνωση και ανθεκτικότητα, δώστε προσοχή στα λαστιχάκια και λιπαίνετε όλα τα κινητά μέρη του κουφώματος με spray σιλικόνης μία φορά το χρόνο. 

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

SHARE THIS PAGE!